Zajęcia

Bajkoczytanie na dywanie – codzienne czytanie dzieciom bajek, baśni i opowiadań przez przynajmniej 15 minut. Czytanie dzieciom zaspokaja ich potrzeby emocjonalne, rozwija pamięć i wyobraźnię, wzbogaca słownictwo i wiedzę ogólną oraz poprawia koncentrację.


Gimnastyka buzi i języka- zajęcia z profilaktyki logopedycznej.
Formy pracy.
1. Ćwiczenia oddechowe,
2. Słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej z podkreśleniem elementów
dźwiękonaśladowczych, rytmizowanych.
3. Opowiadanie i opisywanie.
4. Recytowanie wierszy.
5.Ćwiczenia relaksacyjne.

Zabawy teatralne - Dziecko w zabawach w teatr bardzo chętnie utożsamia się z przedstawionymi przez siebie postaciami. Każdy maluch przeżywa i wczuwa
się w sytuację bohatera, uczestniczy w ich przygodach, smutkach i radościach.
Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcję.


Rytmika – zajęcia taneczno-ruchowe przy muzyce. To forma aktywności u dzieci, podczas której wyzwalają się najgłębsze emocje i w znacznym stopniu wpływają na niezwykłe uwrażliwienie. Poprzez ruch dzieci wyrażają radość, złość, zadowolenie, smutek, w zależności od rodzaju muzyki, piosenki czy zabawy. Zajęcia rytmiczne są nieodzownym elementem prawidłowego i kompleksowego rozwoju dzieci począwszy od ich najmłodszych lat. Wpływają na wyczucie rytmu oraz poprawiają koordynację ruchową maluchów.


Język angielski – Nauka języka poprzez pryzmat zabawy i rozrywki. Stymulowanie prostych wypowiedzi oraz uruchamianie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnorodnych środków i pomocy: plansz tematycznych, gier dydaktycznych, zabaw ruchowych, słowników obrazkowych, środków audio, video.Dzieci uczą się języka obcego w sposób naturalny, intuicyjnie naśladując to co usłyszały.


Przedszkolowo.pl logo