Plan dnia w "Radosnym Przedszkolu"

7.30-8.00 schodzenie się dzieci
8.00-8.30 swobodne zabawy w kącikach tematycznych, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe
8.30-8.45 przygotowanie do śniadania
8.45-9.00 śniadanie
9.00-10.00 zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zabawy ruchowe, prace plastyczne związane z tematem zajęć
10.00-11.00 zabawy na placu przedszkolnym, boisku, spacery, lub zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w sali
11.05-11.20 przygotowanie do obiadu
11.20-11.50 obiad
11.50-12.15 odpoczynek poobiedni- słuchanie opowiadań z literatury dziecięcej
12.15-13.00 zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
13.00 rozchodzenie się dzieci

0d 13.00 dzieci pozostające w przedszkolu w godzinach dodatkowych spędzają czas z nauczycielem dyżurującym do czasu odbioru przez rodziców :)


* wyjątkowo w czwartki na obiad chodzimy godzinę później tj. 12.20 do 12.50
Przedszkolowo.pl logo