Język angielski

Zdjęcia z zajęć znajdują się w zakładce KOMUNIKATY.


Język angielski dla przedszkolaków

Prowadzący: Ewa Wojciechowska – nauczyciel języka angielskiego
Wykształcenie: Ukończone studia kierunkowe I stopnia Filologia angielska z językiem hiszpańskim (w tym: metodyka nauczania dzieci małych) oraz II stopnia Filologia angielska ze specjalizacją translatoryka.
Kontakt z językiem obcym już w przedszkolu daje dzieciom możliwość nabycia pozytywnych doświadczeń z nim związanych i budowania pozytywnej motywacji do nauki podczas dalszej edukacji szkolnej. Ważne jest, aby wprowadzenie w świat języka obcego było dla malucha przyjemnym, pozytywnym doświadczeniem.
Wykorzystywany na zajęciach podręcznik Here’s Patch the Puppy 1 wprowadza je w świat zabawy na niby, bo opowiada o przygodach sympatycznego pieska Patcha prezentowanych w formie ciekawych piosenek, gier, swobodnych zabaw ruchowych, historyjek obrazkowych czy też prac plastycznych.
Ciekawym elementem kursu jest Zeszyt współpracy z rodzicami, który znajdą Państwo na stronie www.macmillan.pl . Zawiera on opisy lekcji, teksty piosenek, a nawet propozycje gier i zabaw z dziećmi w domu. Z zeszytu takiego można korzystać bez względu na stopień znajomości języka. Zachęcam do korzystania z tej publikacji i Mam nadzieję, że nauka angielskiego dostarczy, zarówno dziecku jak i Państwu, sporo radości i satysfakcji.

Poniżej, znajdą Państwo słownictwo i zwroty wprowadzane na kolejnych zajęciach.

Nowe słowa i zwroty, które pojawiły się podczas lekcji 1 „Eight little reindeers”

reindeer Renifer
A little reindeer Mały renifer
Santa Św. Mikołaj
Santa’s sleigh Sanie Mikołaja
pull ciągnąć
One little reindeer / two little reindeers Jeden mały renifer / dwa małe renifery
Three, four, five, six, seven, eight Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem

Nowe słowa i zwroty, które pojawiły się podczas lekcji 2 „Hello Patch”

Hello! Witam!
Bye bye! Do zobaczenia!
Where are you? Gdzie jesteś?
Here I am Jestem tutaj
Hello to you Witam Was

Nowe słowa i zwroty, które pojawiły się podczas lekcji 3 „I’m a policeman”

policeman policjant
eyes oczy
ears uszy
nose nos
look patrzeć
listen słuchać
sniff wąchać
blue niebieski
yellow żółty
I’m a policeman Jestem policjantem
Be a policeman just like me Bądź policjantem tak, jak ja

Nowe słowa i zwroty, które pojawiły się podczas lekcji 4 „Wiggling dance with Patch”

Wiggle / touch / point to Porusz / dotknij / wskaż
Wiggle your ears Porusz swoimi uszami
Wiggle your nose Porusz swoim nosem
Wiggle your tummy Porusz swoim brzuszkiem
Wiggle your toes Porusz palcami u stóp

Nowe słowa i zwroty, które pojawiły się podczas lekcji 5 „I’m an elephant – a story”

Elephant Słoń
big / small duży / mały
Abrakadabra abrakadabra
Look at (my big ears) Spójrz na (moje duże uszy)
I want (a big nose) Chcę (duży nos)
What a (big tummy) / What (big toes) Jaki duży brzuszek / Jakie duże paluszki
small (nose) mały nosek
That’s better Teraz jest lepiej

Nowe słowa i zwroty, które pojawiły się podczas lekcji 6 „Look at my big ears song”


Utrwalenie słownictwa z lekcji 4 i 5. Nauka nowej piosenki

Nowe słowa i zwroty, które pojawiły się podczas lekcji 7 „Abracadabra … whoosh – Big or Small ?”

Big or small Duży czy mały
Is it big or small ? Czy to jest duże czy małe ?
That’s right Dobrze / Racja
It’s big / small To jest duże / małe
Spin Spin Time for a song Kręć się, kręć się czas na piosenkę
Magic wand Magiczna różdżka
Time for tables Czas usiąść przy stolikach
Point to a big / small tummy Wskaż na duży / mały brzuszek

Nowe słowa i zwroty, które pojawiły się podczas lekcji 8 „The big star is yellow”

Who’s wearing yellow? Kto ma na sobie (kolor) żółty?
Find something yellow Znajdź coś żółtego
Stand up Wstańcie
Sit down Usiądźcie
Yellow magic wand Żółta magiczna różdżka


Nowe słowa i zwroty, które pojawiły się podczas lekcji 9 „It’s cold”

What’s the metter? Co się dzieje ?
cold Zimno
It’s cold Jest zimno
Look ! It’s cold ! Brr ! Spójrzcie ! Jest zimno !
Cold nose / cold tummy Zimny nosek / zimny brzuszek
rub „rozgrzej”
Rub your toes / rub your ears Rozgrzej swoje paluszki / uszy
That’s better ! Teraz lepiej !Przedszkolowo.pl logo